Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Pořadí instalace

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Hmotnost tiskárny přesahuje 18 kg (40 liber) a k jejímu bezpečnému zdvižení jsou třeba nejméně dva zkušení pracovníci.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečné vybavení pro zajištění stability. Pokud používáte více vstupních zásobníků, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Nainstalujte tiskárnu a všechny hardwarové volitelné doplňky v následujícím pořadí:

  • Kolečkový podstavec
  • Zásobník nebo distanční podložka na 2 100 listů
  • Volitelný zásobník na 550 až 250 listů
  • Tiskárna

Další informace o instalaci kolečkového podstavce, volitelného zásobníku na 250 až 550 listů, distanční podložky či zásobníku na 2 100 listů naleznete v instalačním listu dodaném s příslušenstvím.

Byl tento článek užitečný?
Top