Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Vysvětlení hlášení o zaseknutí a místech zaseknutí papíru

Pokud dojde k zaseknutí, na displeji se zobrazí zpráva označující místo zaseknutí a postup pro odstranění zaseknutí. Otevřete dvířka, kryty a zásobníky označené na displeji a odstraňte zaseknutí.

Poznámky:

  • Pokud je zapnuta funkce Pomocník při zaseknutí, tiskárna po odstranění zaseknuté stránky vysune prázdné nebo částečně potištěné stránky do standardního odkladače. Vyhledejte ve výstupu tisku prázdné stránky.
  • Pokud je možnost Napravit zaseknutí nastavena na hodnotu Zapnuto nebo Auto, vytiskne tiskárna zaseknuté stránky znovu. Možnost Auto však znovu vytiskne zaseknutí stránky pouze v případě, že je k dispozici dostatek paměti tiskárny.
OblastNázev oblastiZpráva na ovládacím panelu tiskárnyPožadovaná akce

1

Horní zadní dvířka

Zaseknutí [x] stránek, otevřete horní zadní dvířka. [202]

Otevřete zadní dvířka tiskárny a odstraňte zaseknutý papír.

2

Horní dvířka a zadní oblast duplexoru

Zaseknutí [x] stránek, otevřete horní a dolní zadní dvířka. [231‑234]

Otevřete zadní dvířka tiskárny a zadní oblast duplexoru a poté odstraňte zaseknutý papír.

3

Zásobníky

Zaseknutí [x] stránek, otevřete zásobník [x]. [24x]

Vytáhněte daný zásobník a vyjměte zaseknutý papír.

4

Oblast oboustranného tisku

Zaseknutí [x] stránek, vyjměte zásobník 1 a uvolněte duplexor. [235–239]

Zcela vytáhněte zásobník 1, zatlačte dolů přední záklopku duplexoru a odstraňte zaseknutý papír..

5

&Univerzální podavač

Zaseknutí [x] stránek, uvolněte ruční podavač. [250]

Vyjměte veškerý papír z univerzálního podavače a potom vyjměte veškerý uvíznutý papír.

6

Uvnitř tiskárny

Zaseknutí [x] stránek, zvedněte přední kryt a vyjměte kazetu. [200–201]

Otevřete přední kryt univerzálního podavače a pak vyjměte tonerovou kazetu a zobrazovací jednotku a odstraňte zaseknutý papír.

7

Standardní zásobník

Zaseknutí [x] stránek, odstraňte zaseknutý papír ve standardním odkladači. [203]

Vyjměte veškerý papír ze standardního odkladače a poté vyjměte zaseknutý papír.

8

Podavač ADF (automatický podavač dokumentů)

Zaseknutí [x] stránek, otevřete horní kryt automatického podavače. [28y.xx]

Vyjměte veškerý papír ze zásobníku podavače ADF a poté vyjměte zaseknutý papír.

Byl tento článek užitečný?
Top