Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Zaseknutí [x] stránek, odstraňte zaseknutý papír ve standardním odkladači. [203]

  1. Pevně uchopte zaseknutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

    Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  2. Stisknutím tlačítka Hotovo na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

Byl tento článek užitečný?
Top