Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Zaseknutí [x] stránek, vyjměte zásobník 1 a uvolněte duplexor. [235–239]

  1. Zcela vytáhněte zásobník.

    Poznámka:  Nepatrně zvedněte zásobník a poté jej vytáhněte.

  2. Zatlačte dolů přední záklopku oboustranného tisku, pevně uchopte zaseknutý papír a opatrně jej vytáhněte doprava a ven z tiskárny.

    Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  3. Vložte zásobník.

  4. Stisknutím tlačítka Hotovo na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

Byl tento článek užitečný?
Top