Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Zaseknutí stránky [x], otevřete zásobník [x]. [24x]

  1. Podívejte se, který zásobník je uveden na displeji tiskárny, a poté zásobník vytáhněte.

  2. Pevně uchopte zaseknutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

    Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  3. Vložte zásobník.

  4. Stisknutím tlačítka Hotovo na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

Byl tento článek užitečný?
Top