Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Zaseknutí [x] stránek, otevřete horní zadní dvířka. [231–234]

VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

 1. Stáhněte zadní dvířka.

 2. Pevně uchopte zaseknutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 3. Zavřete zadní dvířka.

 4. Zatlačte na zadní stranu standardního zásobníku.

 5. Zatlačte dolů zadní záklopku oboustranného tisku, pevně uchopte zaseknutý papír a opatrně jej vytáhněte.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 6. Zasuňte standardní zásobník.

 7. Stisknutím tlačítka Hotovo na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

Byl tento článek užitečný?
Top