Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Zaseknutí [x] stránek, otevřete horní kryt automatického podavače. [28y.xx]

 1. Vyjměte veškeré předlohy z podavače ADF.

  Poznámka:  Tato zpráva zmizí po odstranění stránek z podavače ADF.

 2. Otevřete kryt podavače ADF.

 3. Pevně uchopte zaseknutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 4. Zavřete kryt podavače ADF.

 5. Otevřete kryt skeneru.

 6. Je-li papír zaseknutý v dolní části dvířek podavače ADF nebo ve výstupním zásobníku podavače ADF, otevřete spodní dvířka podavače ADF a poté pevně uchopte zaseknutý papír na obou stranách.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 7. Zavřete spodní dvířka podavače.

 8. Srovnejte okraje předloh, vložte dokumenty do podavače ADF a nastavte vodicí lištu.

 9. Stisknutím tlačítka Hotovo na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

Byl tento článek užitečný?
Top