Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Propojování zásobníků nefunguje

Poznámky:

 • Zásobníky mohou rozpoznat délku papíru.
 • Univerzální podavač formát papíru automaticky nerozpozná. Formát je nutné nastavit v nabídce Formát/typ papíru.
ČinnostAnoNe

Krok 1

 1. Otevřete zásobníky a zkontrolujte, zda obsahují papír stejného formátu a typu.

  • Zkontrolujte, zda jsou vodicí lišty papíru ve správné poloze pro formát papíru založeného v jednotlivých zásobnících.
  • Zkontrolujte, zda jsou vodicí zarážky papíru zarovnány s vodicími zarážkami papíru na dně zásobníku.
 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Připojily se zásobníky správně?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

 1. V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ a formát papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku, který chcete propojit.

  Poznámka:  Formát a typ papíru v připojovaných zásobnících musí být shodné.

 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Připojily se zásobníky správně?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na podpora zákazníků.

Byl tento článek užitečný?
Top