Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Zvlněný papír

ČinnostAnoNe

Krok 1

Posuňte vodicí lišty v zásobníku do správné polohy pro vložený papír.

Je papír stále zkroucený?

Přejděte ke kroku 2.

Problém je vyřešen.

Krok 2

 1. Zadejte typ a gramáž papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).

  Poznámky:

  • Ověřte, zda nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.
  • Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny.
 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Je papír stále zkroucený?

Přejděte ke kroku 3.

Problém je vyřešen.

Krok 3

 1. Vyjměte papír ze zásobníku a obraťte jej.

 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Je papír stále zkroucený?

Přejděte ke kroku 4.

Problém je vyřešen.

Krok 4

 1. Vložte papír z čerstvého balení.

  Poznámka:  Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.

 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Je papír stále zkroucený?

Obraťte se na zákaznickou podporu.

Problém je vyřešen.

Byl tento článek užitečný?
Top