Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Použití úsporného režimu

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položky Nastavení > Obecná nastavení > Eko režim >  vyberte nastavení.

  PoložkaPoužití

  Vypnuto

  Použije výchozí nastavení pro všechna nastavení související s Eko režimem. Hodnota Vypnuto podporuje specifikace výkonu pro danou tiskárnu.

  Energie

  Snížená spotřeba energie, obzvlášť v době nečinnosti.

  • Motor tiskárny se nespustí, dokud tiskárna nebude připravena k tisku. Můžete si povšimnout krátké prodlevy před tiskem první strany.
  • Tiskárna po jedné minutě nečinnosti přejde do režimu spánku.

  Energie/papír

  Použije všechna nastavení související s režimy Energie a Papír.

  Obyčejný papír

  • Zapne funkci automatického oboustranného tisku.
  • Vypněte funkce spojené se zaznamenáváním tisku.
 3. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Byl tento článek užitečný?
Top