Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark

Tiskárna Lexmark je navržena tak, aby fungovala nejlépe s originálními díly a spotřebním materiálem Lexmark. Použití spotřebních materiálů či dílů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí. Rovněž to může ovlivnit krytí zárukou. Poškození způsobené použitím dílů či spotřebního materiálu jiného výrobce není kryto zárukou. Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání dílů a spotřebního materiálu Lexmark a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použijí díly či spotřební materiál jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Lexmark nebo související součásti poškodit.

Byl tento článek užitečný?
Top