Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Tisk stránky s nastavením sítě

    Když je tiskárna připojena k síti, je možné pro ověření připojení k síti vytisknout stránku nastavení sítě. Tato stránka také podává důležité informace, které pomáhají při konfiguraci síťového tisku.

  1. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

      > Zprávy  > Stránka s nastavením sítě

  2. Zkontrolujte první část stránky s nastavením sítě a ověřte, že stav je Připojeno.

    Pokud je stav Nepřipojeno, je možné, že síť LAN není aktivní nebo je vadný síťový kabel. Obraťte se o pomoc na správce systému a poté vytiskněte další stránku nastavení sítě.

Byl tento článek užitečný?
Top