Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Udskrivning fra et flashdrev

Bemærkninger:

 • For at udskrive en krypteret PDF-fil bliver du bedt om at indtaste filadgangskoden fra printerens kontrolpanel.
 • Du kan ikke udskrive filer, som du ikke har udskriftstilladelse til.
 1. Sæt et flashdrev i USB-porten.

  Bemærkninger:

  • Der vises et ikon for flashdrevet på printerens startskærm, når et flashdrev isættes.
  • Hvis du sætter flashdrevet i, og der samtidig er opstået et problem med printeren, f.eks. papirstop, ignorerer printeren flashdrevet.
  • Hvis du sætter flashdrevet i, mens printeren behandler andre job, vises meddelelsen I brug på printerdisplayet. Når disse udskriftsjob er behandlet, kan du få brug for at se listen over tilbageholdte job for at udskrive dokumenter fra flashdrevet.

  Advarsel - Potentiel skade:  Berør ikke USB-kablet, en trådløs netværksadapter, stik, hukommelsesenheden eller det viste område på printeren, mens der aktivt udskrives eller læses fra hukommelsesenheden, eller der skrives til den. Du kan miste data.

 2. I printerens kontrolpanel skal du trykke på det dokument, du vil udskrive.

 3. Tryk på pilene for at få vist en udskrift af dokumentet.

 4. Brug eller for at angive antallet af kopier, der skal udskrives, og tryk derefter på Udskriv.

  Bemærkninger:

  • Tag ikke flashdrevet ud af USB-porten, før dokumentet er færdigudskrevet.
  • Hvis du lader flashdrevet sidde i printeren efter at have forladt det første USB-menuskærmbillede, kan du udskrive filer fra flashdrevet ved at trykke på Tilbageholdte job på startskærmen.
Var denne artikel nyttig?
Top