Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Faxy lze odesílat, ale ne přijímat

ČinnostAnoNe

Krok 1

Zkontrolujte zásobník nebo podavač.

 • Je-li zásobník nebo podavač prázdný, vložte do něj papír.

Můžete přijímat faxy?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

Zkontrolujte nastavení zpoždění určené počtem zvonění.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položky Nastavení > Nastavení faxu > Nastavení analogového faxu.

 3. Do pole „Počet zvonění před přijetím“ zadejte číslo, které udává, kolikrát telefon zazvoní, než tiskárna přijme volání.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Můžete přijímat faxy?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

Vyměňte tonerovou kazetu. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán se spotřebním materiálem.

Můžete přijímat faxy?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na podpora zákazníků.

Byl tento článek užitečný?
Top