Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Tisk z jednotky flash

Poznámky:

 • Před tiskem zašifrovaného souboru PDF budete vyzváni k zadání hesla k souboru pomocí ovládacího panelu tiskárny.
 • Nelze tisknout soubory, ke kterým nemáte oprávnění k tisku.
 1. Vložte jednotku flash do portu USB.

  Poznámky:

  • Po vložení jednotky paměti flash se zobrazí ikona jednotky paměti flash na domovské obrazovce tiskárny.
  • Pokud vložíte jednotku flash do tiskárny v okamžiku, kdy si žádá vaši pozornost, například pokud se zasekl papír, bude připojená jednotka flash ignorována.
  • Pokud vložíte jednotku paměti flash během zpracování jiných tiskových úloh tiskárnou, zobrazí se na displeji tiskárny zpráva Zaneprázdněna. Po zpracování těchto tiskových úloh možná budete muset zobrazit seznam pozdržených úloh, abyste mohli vytisknout dokumenty z jednotky flash.

  Varování – nebezpečí poškození:  Během tisku, čtení nebo zápisu na paměťové zařízení se nedotýkejte kabelu USB, žádného síťového adaptéru, žádného konektoru, paměťového zařízení ani tiskárny ve vyznačené oblasti. Mohlo by dojít ke ztrátě dat.

 2. Na ovládacím panelu tiskárny vyberte dokument, který chcete vytisknout.

 3. Stisknutím šipek získáte náhled dokumentu.

 4. Pomocí tlačítka nebo zadejte počet tištěných kopií a poté stiskněte tlačítko Tisk.

  Poznámky:

  • Jednotku flash nevyjímejte z portu USB, dokud tiskárna nedokončí tisk.
  • Pokud ponecháte jednotku flash v tiskárně po opuštění úvodní obrazovky nabídky USB, můžete vytisknout soubory z jednotky flash stisknutím položky Pozdržené úlohy na domovské obrazovce.
Byl tento článek užitečný?
Top