Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Codering vaste schijf van printer instellen

Schakel codering van de vaste schijf in om te voorkomen dat u gevoelige gegevens verliest als uw printer of de vaste schijf wordt gestolen.

Opmerking:  in sommige printermodellen is mogelijk geen vaste schijf geïnstalleerd.

  Embedded Web Server gebruiken

 1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

  Opmerkingen:

  • Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
  • Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
 2. Klik op Instellingen > Beveiliging > Schijfcodering.

  Opmerking:  Schijfcodering wordt alleen weergegeven in het menu Beveiliging als een geformatteerde, niet-defecte vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.

 3. Selecteer Inschakelen in het menu Schijfcodering.

  Opmerkingen:

  • als u schijfcodering inschakelt, wordt de inhoud van de vaste schijf van de printer verwijderd.
  • Schijfcodering kan van enkele minuten tot meer dan een uur duren. De printer kan gedurende deze bewerking niet worden gebruikt voor andere taken van gebruikers.
 4. Klik op Verzenden.

  Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

 1. Zet de printer uit.

 2. Houd 2 en 6 ingedrukt terwijl u de printer inschakelt. Laat de knoppen pas los wanneer het scherm met de voortgangsbalk wordt weergegeven.

  De printer voert de opstartcyclus uit, waarna het menu Configuratie wordt weergegeven. Als de printer volledig is opgewarmd, verschijnt er een lijst met functies op het printerdisplay.

 3. Raak Schijfcodering > Inschakelen aan.

  Opmerking:  als u schijfcodering inschakelt, wordt de inhoud van de vaste schijf van de printer verwijderd.

 4. Raak Ja aan om door te gaan met het wissen van de schijf.

  Opmerkingen:

  • Zet de printer niet uit tijdens het coderingsproces. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan.
  • Schijfcodering kan van enkele minuten tot meer dan een uur duren. De printer kan gedurende deze bewerking niet worden gebruikt voor andere taken van gebruikers.
  • Er wordt een statusbalk weergegeven met de voortgang van de wisbewerking op de vaste schijf. Nadat de schijf is gecodeerd, schakelt de printer over naar het scherm Inschakelen/uitschakelen.
 5. Raak Terug > Menu Configuratie afsluiten aan.

De printer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld en keert terug naar de normale bedrijfsmodus.

Was dit artikel nuttig?
Top