Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Dostosowywanie Trybu czuwania

  1. Z poziomu ekranu głównego przejdź do opcji:

     > Ustawienia > Ustawienia ogólne > Limity czasu oczekiwania > Tryb czuwania

  2. W polu Tryb uśpienia wybierz liczbę minut, przez jaką drukarka ma czekać, zanim będzie przechodzić do Trybu uśpienia.

  3. Zapisz zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top