Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej

Usuń indywidualne ustawienia, ustawienia urządzenia i sieci, ustawienia zabezpieczeń i osadzone rozwiązania, wykonując następujące kroki:

  1. Wyłącz drukarkę.

  2. Włączając drukarkę, przytrzymaj wciśnięte przyciski 2 i 6. Zwolnij przyciski dopiero wówczas, gdy na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.

    Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się menu konfiguracyjne. Kiedy drukarka jest włączona, na jej wyświetlaczu pojawia się lista funkcji zamiast standardowych ikon ekranu głównego.

  3. Dotknij opcji Wipe All Settings (Wymaż wszystkie ustawienia).

    Podczas tego procesu drukarka zostanie kilkakrotnie ponownie uruchomiona.

    Uwaga:  Opcja Wymaż wszystkie ustawienia usuwa z pamięci drukarki ustawienia sprzętowe, rozwiązania, zadania, faksy i hasła.

  4. Dotknij opcji Wstecz > Opuść menu konfiguracji.

Drukarka zresetuje się i powróci do normalnego trybu pracy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top