Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Wymazywanie dysku twardego drukarki

Uwagi:

 • Niektóre modele drukarek mogą nie być wyposażone w dysk twardy.
 • Konfigurowanie funkcji Kasuj pliki tymczasowe w menu drukarki umożliwia usuwanie materiałów poufnych pozostałych po zadaniach drukowania poprzez bezpieczne zastępowanie plików zaznaczonych do usunięcia.

  Przy użyciu panelu sterowania drukarki

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Włączając drukarkę, przytrzymaj wciśnięte przyciski 2 i 6. Zwolnij przyciski dopiero wówczas, gdy na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.

  Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się menu konfiguracyjne. Gdy drukarka jest całkowicie włączona, zostanie wyświetlony ekran dotykowy z listą funkcji.

 3. Dotknij opcji Wipe Disk (Wymaż dysk), a następnie jednej z następujących opcji:

  • Wymaż dysk (szybko) — umożliwia zastąpienie zawartości dysku twardego drukarki ciągiem cyfr 0 w ramach pojedynczego przejścia.
  • Wymaż dysk (bezpiecznie) — umożliwia wielokrotne zastąpienie zawartości dysku losowymi wzorami bitów, po czym następuje przejście sprawdzające. Bezpieczne zastępowanie jest zgodne ze standardem DoD 5220.22‑M dotyczącym bezpiecznego wymazywania danych z dysku twardego. Wysoce poufne informacje należy wymazywać wyłącznie przy użyciu tej metody.
 4. Dotknij opcji Tak, aby przeprowadzić wymazywanie dysku.

  Uwagi:

  • Pasek stanu będzie wskazywać postęp zadania wymazywania dysku.
  • Wymazywanie dysku może trwać od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie będzie wykonywać innych zadań użytkowników.
 5. Dotknij opcji Wstecz > Opuść menu konfiguracji.

Drukarka zresetuje się i powróci do normalnego trybu pracy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top