Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Nastavení aplikace Card Copy

Poznámka:  Novější verze této Uživatelské příručky může obsahovat přímý odkaz na Příručku správce této aplikace. Aktualizace této Uživatelské příručky naleznete na webových stránkách http://support.lexmark.com.

PoložkaFunkce

Umožňuje rychle a snadno kopírovat karty pojištěnce, průkazy totožnosti a další karty o velikosti vhodné pro vložení do náprsní tašky.

Můžete skenovat a tisknout obě strany karty na jedinou stranu papíru, čímž ušetříte papír a zobrazíte informace uvedené na kartě pohodlnějším způsobem.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámka:  Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

 2. Klepněte na položku Nastavení > Aplikace > Správa aplikací > Card Copy.

 3. V případě potřeby změňte výchozí možnosti skenování.

  • Výchozí zásobník – Vyberte výchozí zásobník, který se použije pro tisk naskenovaných obrazů.
  • Výchozí počet kopií – Zadejte počet kopií, který by se měl automaticky vytisknout při použití aplikace.
  • Výchozí nastavení kontrastu – Zadejte nastavení, které zvýší nebo sníží úroveň kontrastu při tisku kopie naskenované karty. Pokud chcete, aby tiskárna automaticky upravila kontrast, vyberte možnost Optimalizováno pro obsah.
  • Výchozí nastavení měřítka – Nastavte velikost naskenované karty pro tisk. Výchozí nastavení je 100 % (plná velikost).
  • Nastavení rozlišení – Upravte kvalitu naskenované karty.
  • Poznámky:

   • Při skenování karty se ujistěte, zda není rozlišení skenování vyšší než 200  dpi pro barevné skenování a 400  dpi pro černobílé skenování.
   • Při skenování více karet se ujistěte, zda není rozlišení skenování vyšší než 150  dpi pro barevné skenování a 300  dpi pro černobílé skenování.
  • Tisknout okraje – Políčko zaškrtněte, pokud chcete tisknout naskenovaný obraz s rámečkem.
 4. Klepněte na tlačítko Použít.

Chcete-li aplikaci použít, stiskněte položku Card Copy na domovské obrazovce tiskárny a poté postupujte podle zobrazených pokynů.

Byl tento článek užitečný?
Top