Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Nastavení aplikace Scan to Network

Poznámka:  Novější verze této Uživatelské příručky může obsahovat přímý odkaz na Příručku správce této aplikace. Aktualizace této Uživatelské příručky naleznete na webových stránkách http://support.lexmark.com.

PoložkaFunkce

Umožňuje naskenovat dokument a odeslat jej do sdílené síťové složky. Je možné definovat až 30 jedinečných cílových umístění složek.

Poznámky:

 • Tiskárna musí mít oprávnění k zápisu do cílových umístění. Z počítače, kde je uloženo cílové umístění, můžete používat nastavení sdílení, zabezpečení a brány firewall, které tiskárně umožňují alespoň přístup pro zápis. Další informace si vyhledejte v dokumentaci dodané s operačním systémem.
 • Ikona aplikace Scan to Network se zobrazí pouze v případě, že je definováno jedno nebo více cílových umístění.
 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámka:  Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

 2. Postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Klepněte na položku Nastavit skenování do sítě > Klepněte sem.
  • Klepněte na položku Nastavení > Aplikace > Správa aplikací > Scan to Network.
 3. Zadejte cílová umístění a potom přizpůsobte nastavení.

  Poznámky:

  • Popis nastavení naleznete v nápovědě aktivované ukazatelem myši u některých polí.
  • Chcete-li ověřit správnost nastavení umístění cíle, zadejte správnou adresu IP hostitelského počítače, v němž se stanovený cíl nachází. Další informace o získání adresy IP hostitelského počítače naleznete v části Vyhledání adresy IP počítače.
  • Ujistěte se, zda má tiskárna práva pro přístup do složky, v níž se stanovený cíl nachází.
 4. Klepněte na tlačítko Použít.

Chcete-li používat aplikaci, stiskněte tlačítko Scan to Network na domovské obrazovce tiskárny a postupujte podle pokynů na displeji tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top