Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Uzyskiwanie dostępu do płyty kontrolera

  Uwaga:  Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

 1. Otwórz pokrywę dostępu do płyty kontrolera.

 2. Za pomocą śrubokrętu odkręć śruby w osłonie płyty kontrolera.

 3. Zdejmij osłonę.

 4. Na podstawie poniższej ilustracji odszukaj odpowiednie złącze.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Elementy elektroniczne płyty systemowej są narażone na uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknięciem elektronicznych elementów płyty systemowej lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.

  1

  Lexmark™ Port ISP lub złącze dysku twardego drukarki

  2

  Złącze karty opcjonalnej

  3

  Złącze karty pamięci

 5. Ponownie zamontuj osłonę, a następnie wyrównaj śruby do otworów.

 6. Wkręć śruby na osłonie.

 7. Zamknij pokrywę dostępu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top