Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Instalacja dysku twardego drukarki

  Uwaga:  Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Elementy elektroniczne płyty systemowej są narażone na uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknięciem elektronicznych elementów płyty systemowej lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.

 1. Dostań się do płyty systemowej.

  Więcej informacji można znaleźć w sekcji Uzyskiwanie dostępu do płyty kontrolera.

 2. Rozpakuj dysk twardy drukarki.

 3. Znajdź odpowiednie złącze w kosztyku płyty kontrolera.

  Uwaga:  Jeśli zainstalowany jest opcjonalny port ISP, dysk twardy drukarki należy zainstalować w tym porcie.

   Aby zainstalować dysk twardy drukarki w porcie ISP:

  1. Wyjmij śruby z uchwytu montażowego dysku twardego drukarki, a następnie wyjmij ten uchwyt.

  2. Dopasuj wypustki dysku twardego drukarki do otworów w porcie ISP, a następnie dociśnij dysk w taki sposób, aby wypustki znalazły się we właściwym miejscu.

   Ostrzeżenie dotyczące instalacji:  Płytkę drukowaną należy trzymać wyłącznie za krawędzie. Nie należy dotykać ani naciskać środkowej części dysku twardego drukarki. Może to spowodować uszkodzenie.

  3. Włóż wtyczkę kabla interfejsu dysku twardego drukarki do odpowiedniego gniazda na porcie ISP.

   Uwaga:  Wtyki i gniazda są oznaczone kolorami.

   Aby zamontować dysk twardy drukarki bezpośrednio w koszyku płyty kontrolera:

  1. Dopasuj wypustki dysku twardego drukarki do otworów w koszyku płyty kontrolera, a następnie dociśnij dysk w taki sposób, aby wypustki znalazły się we właściwym miejscu.

   Ostrzeżenie dotyczące instalacji:  Płytkę drukowaną należy trzymać wyłącznie za krawędzie. Nie należy dotykać ani naciskać środkowej części dysku twardego drukarki. Może to spowodować uszkodzenie.

  2. Przy użyciu dwóch dołączonych śrub zamocuj uchwyt montażowy dysku twardego.

  3. Włóż wtyczkę kabla interfejsu dysku twardego drukarki do odpowiedniego gniazda na płycie kontrolera.

   Uwaga:  Wtyki i gniazda są oznaczone kolorami.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top