Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Instalowanie dodatkowej karty

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Elementy elektroniczne płyty sterowania są narażone na uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknięciem elektronicznych elementów płyty sterowania lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.

 1. Dostań się do płyty sterowania.

  Więcej informacji można znaleźć w sekcji Uzyskiwanie dostępu do płyty kontrolera.

 2. Rozpakuj dodatkową kartę.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Należy unikać dotykania punktów połączeniowych ulokowanych wzdłuż krawędzi karty.

 3. Trzymając kartę za krawędzie, dopasuj plastikowe bolce (1) na karcie do otworów (2) w płycie systemowej.

 4. Dociśnij kartę, tak jak pokazano na rysunku.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Niewłaściwe zamontowanie karty może doprowadzić do jej uszkodzenia lub do zniszczenia płyty systemowej.

  Uwaga:  Złącze na karcie musi dotykać płyty systemowej i być w równej linii ze złączem na płycie systemowej na całej swojej długości.

 5. Zamknij drzwiczki dostępu do płyty systemowej.

  Uwaga:  Po instalacji oprogramowania i wszystkich dodatków konieczne może okazać się ręczne dodanie opcji w sterowniku drukarki, aby były dostępne dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top