Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Instalowanie zasobników opcjonalnych

Drukarka obsługuje następujące zasobniki opcjonalne:

 • Zasobnik na 250 lub 550 arkuszy
 • Zasobnik na 2100 arkuszy
 • UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Waga drukarki jest większa niż 18  kg  i do jej bezpiecznego podniesienia potrzeba co najmniej dwóch przeszkolonych pracowników.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA:  Konfiguracje przeznaczone do montowania na podłodze wymagają dodatkowego elementu, aby zachować stabilność. Aby korzystać z kilku podajników opcjonalnych, należy użyć stojaka lub podstawy drukarki. Jeśli została zakupiona drukarka wielofunkcyjna (MFP) z możliwością skanowania, kopiowania i faksowania, mogą być potrzebne dodatkowe elementy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Wyłącz drukarkę, a następnie wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.

 2. Rozpakuj zasobnik opcjonalny i usuń wszystkie elementy opakowania.

 3. Wyciągnij zasobnik, a następnie wyjmij elementy opakowania.

 4. Włóż zasobnik.

 5. Umieść zasobnik w pobliżu drukarki.

 6. Zablokuj kółka stojaka, aby zabezpieczyć drukarkę, a następnie wyrównaj drukarkę z zasobnikiem i opuść ją na miejsce.

  Uwaga:  Zasobniki opcjonalne tworzące stos są ze sobą blokowane.

 7. Podłącz przewód zasilający z jednej strony do drukarki, a z drugiej — do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego, a następnie włącz drukarkę.

  Uwaga:  Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki i opcjonalnych zasobników, można ręcznie dodać opcje w sterowniku drukarki, aby były dostępne dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki.

Aby odinstalować opcjonalne zasobniki, przesuwaj zatrzask z prawej strony drukarki ku przodowi drukarki, aż zaskoczy na miejsce. Zasobniki tworzące stos należy wyjmować pojedynczo, w kierunku od góry do dołu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top