Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych za pomocą wbudowanego serwera WWW

Uwaga:  Upewnij się, że komputer i drukarka są podłączone do tej samej sieci.

  1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

    Uwagi:

    • Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
    • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
  2. Kliknij opcje Stan urządzenia  > Więcej szczegółów.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top