Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Výměna zobrazovací jednotky

 1. Zvedněte přední kryt a zatáhněte za dvířka univerzálního podavače.

 2. Vytáhněte tonerovou kazetu z tiskárny pomocí držadla.

 3. Zvedněte zelené držadlo a poté vytáhněte fotoválec z tiskárny.

 4. Vybalte nový fotoválec a zatřeste s ním.

 5. Odstraňte veškerý balicí materiál ze zobrazovací jednotky.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete ovlivnit kvalitu tisku budoucích tiskových úloh.

 6. Vložte zobrazovací jednotku do tiskárny tak, že šipky na bočních kolejničkách zobrazovací jednotky zarovnáte se šipkami na bočních kolejničkách v tiskárně.

 7. Tonerovou kazetu vložte do tiskárny tak, že boční kolejničky kazety zarovnáte se šipkami na bočních kolejničkách v tiskárně.

 8. Zavřete dvířka univerzálního podavače a přední kryt.

Byl tento článek užitečný?
Top