Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Zakládání do zásobníku na 2100 listů

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

 1. Zcela vytáhněte zásobník.

 2. Nastavte vodicí lišty šířky a délky.

   Vkládání papíru formátu A5

  1. Vytáhněte nahoru vodicí lištu šířky a posuňte ji do polohy odpovídající formátu A5.

  2. Stiskněte vodicí lištu délky a posuňte ji do polohy pro formát A5 tak, aby zaskočila na místo.

  3. Vyjměte vodicí lištu délky pro formát A5 z držáku.

  4. Vložte vodicí lištu délky pro formát A5 do označené štěrbiny.

   Poznámka:  Zamáčkněte vodicí lištu délky pro formát A5 až zacvakne na místo.

   Vkládání papíru formátu A4, Letter, Legal, Oficio a Folio

  1. Vytáhněte vodicí lištu šířky a posuňte ji do správné polohy pro formát vkládaného papíru.

  2. Pokud je k vodicí liště délky stále připevněna vodicí lišta délky pro formát A5, sundejte ji. Není-li připevněna, pokračujte krokem d.

  3. Vložte vodicí lištu délky pro formát A5 do držáku.

  4. Stiskněte vodicí lištu délky a posuňte ji do správné polohy pro formát vkládaného papíru.

 3. Ohněte listy papíru dozadu a dopředu, aby se navzájem oddělily a pak je prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

 4. Vložte stoh papíru tiskovou stranou dolů pro jednostranný tisk.

  • Zkontrolujte, zda je papír správně vložen.
  • Jednostranný tiskOboustranný tisk
  • Ujistěte se, že papír nepřesahuje indikátor maximálního možného naplnění papírem.

  Varování – nebezpečí poškození:  Přeplnění zásobníku může způsobit uvíznutí papíru.

 5. Vložte zásobník.

  Poznámka:  Při vkládání zásobníku stlačte stoh papíru dolů.

 6. V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte formát a typ papíru tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.

  Poznámka:  Nastavte správný formát a typ papíru, abyste zabránili uvíznutí papíru a problémům s kvalitou tisku.

Byl tento článek užitečný?
Top