Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Ilægning af papir i skuffen til 2100 ark

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre skuffer er lukkede.

 1. Træk skuffen helt ud.

 2. Juster bredde- og længdestyrene.

   Ilægning af papir i A5-størrelse

  1. Træk breddestyret op, og flyt det til positionen for A5.

  2. Klem og skub længdestyret til positionen for A5, indtil det klikker på plads.

  3. Fjern A5-længdestyret fra dets holder.

  4. Isæt A5-længdestyret på den plads, det er beregnet til.

   Bemærk!  Tryk på A5-længdestyret, indtil det klikker på plads.

   Ilægning af papir i A4‑, letter‑, legal‑, oficio‑ og folio‑størrelse

  1. Træk breddestyret op, og skub det til den position, der passer til størrelsen for det papir, du ilægger.

  2. Hvis A5-længdestyret stadig sidder på længdestyret, skal du fjerne det igen. Hvis A5-længdestyret ikke sidder på, skal du gå videre til trin d.

  3. Sæt A5-længdestyret i dets holder.

  4. Klem længdestyret sammen, og skub det til den position, der passer til størrelsen for det papir, du ilægger.

 3. Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

 4. Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, nedad til enkeltsidet udskrivning.

  • Kontroller, at papiret er ilagt korrekt.
  • Enkeltsidet udskrivningTosidet (dupleks) udskrivning
  • Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.

  Advarsel - Potentiel skade:  Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop.

 5. Isæt skuffen.

  Bemærk!  Tryk papirstakken ned, mens du sætter bakken ind.

 6. Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

  Bemærk!  Angiv den korrekte papirstørrelse og -type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.

Var denne artikel nyttig?
Top