Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre skuffer er lukkede.

 1. Træk bakken ud.

  Bemærkninger:

  • Når du ilægger papir i størrelsen folio, legal eller oficio, skal du løfte bakken let og derefter trække den helt ud.
  • Fjern ikke bakker, mens der udskrives et job, eller mens der står I brug på displayet. Dette kan forårsage papirstop.
 2. Klem breddestyret sammen og skub det til den korrekte position for den størrelse papir, der skal lægges i, indtil det klikker på plads.

  Bemærk!  Brug papirstørrelsesindikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene det rigtige sted.

 3. Lås længdestyret op, klem sammen om styret og skub det til den korrekte position for den papirstørrelse, der skal lægges i.

  Bemærkninger:

  • Lås længdestyret for alle papirstørrelser.
  • Brug papirstørrelsesindikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene det rigtige sted.
 4. Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

 5. Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, nedad til enkeltsidet udskrivning.

  Bemærk!  Sørg for, at papir eller konvolut ilægges korrekt.

  Enkeltsidet udskrivningTosidet (dupleks) udskrivning
  • Skub ikke papiret ind i skuffen. Ilæg papiret som vist på billedet.
  • Hvis du ilægger konvolutter, skal du sørge for, at flapsiden vender opad, samt at konvolutterne ligger i bakkens venstre side.
  • Kontroller, at papiret er under den kraftige linje, hvilket er indikatoren for maksimal papiropfyldning.
  • Advarsel - Potentiel skade:  Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop.

  • Når du bruger karton, etiketter eller andre typer specialmedier, sørg for, at papiret er under den stiplede linje, som er indikatoren for alternativ papiropfyldning.
 6. Ved papir i brugerdefineret‑ eller universel‑ størrelse, justeres papirstyrene, så de rører stakkens sider let, og derefter låses længdestyret.

 7. Isæt skuffen.

 8. Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

  Bemærk!  Angiv den korrekte papirstørrelse og -type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.

Var denne artikel nyttig?
Top