Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Skládání kopií

Tisknete-li více kopií dokumentu, můžete zvolit, zda budete tisknout kopie jako sadu (skládané), nebo zda budete tisknout kopie jako skupiny jednotlivých stránek (neskládané).

SkládanéNeskládané
 1. Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

  Poznámky:

  • Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
  • Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
 2. Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

 3. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

  Kopírování >  zadejte počet kopií > Skládat kopie >  vyberte preferované pořadí stránek >  > Kopírovat

Byl tento článek užitečný?
Top