Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Zmenšení nebo zvětšení kopií

Měřítko kopií lze měnit v rozsahu od 25 % do 400 % velikosti předlohy.

 1. Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

  Poznámky:

  • Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
  • Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
 2. Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

 3. Na domovské obrazovce stiskněte položku Kopírování.

 4. Stisknutím tlačítka nebo v oblasti měřítka zvýšíte nebo snížíte hodnotu o 1 %.

  Pokud po nastavení měřítka stisknete tlačítko Kopírovat z nebo Kopírovat do, bude hodnota měřítka vrácena na Automaticky.

  Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Automaticky. To zajistí automatickou úpravu naskenovaného obrazu předlohy tak, aby vyplnil formát papíru, na nějž kopírujete.

 5. Stiskněte tlačítko Kopírovat.

Byl tento článek užitečný?
Top