Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Kopírování více stránek na jeden list

  Chcete-li ušetřit papír, můžete zkopírovat dvě nebo čtyři po sobě jdoucí stránky vícestránkového dokumentu na jeden list papíru.

  Poznámky:

  • Je nutné nastavit formát papíru Letter, Legal, A4 nebo JIS B5.
  • Je nutné nastavit velikost kopie na hodnotu 100 %.
 1. Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

  Poznámky:

  • Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
  • Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
 2. Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

 3. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

  Kopírování > Rozšířené možnosti > Spořič papíru >  vyberte požadovaný výstup >  > Kopírovat

  Poznámka:  Pokud je pro možnost Spořič papíru nastavena hodnota Vypnuto, možnost Tisknout okraje stránek je nedostupná.

Byl tento článek užitečný?
Top