Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Tilbageholdelse af faxer

  Med denne indstilling kan du undgå, at modtagne faxer bliver udskrevet, før de frigives. Tilbageholdte faxer kan frigives manuelt eller på en planlagt dag eller tidspunkt.

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Faxindstillinger > Opsætning af analog fax > Tilbageholdelse af faxer.

 3. I menuen for tilbageholdelse af fax vælges et af følgende:

  • Fra
  • Always On (Altid slået til)
  • Manuel
  • Planlagt
 4. Hvis du har valgt Planlagt, skal du fortsætte med følgende trin:

  1. Klik på Plan over tilbageholdte faxer.

  2. I handlingsmenuen vælges Tilbagehold faxer.

  3. I tidsmenuen skal du klikke på det tidspunkt, du ønsker, at de tilbageholdte faxer skal frigives.

  4. I dagsmenuen skal du klikke på den dag, du ønsker, at de tilbageholdte faxer skal frigives.

 5. Klik på Tilføj.

Var denne artikel nyttig?
Top