Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Wstrzymywanie faksów

  Opcja ta umożliwia wstrzymanie zadań drukowania odebranych faksów do momentu ich wznowienia. Wstrzymane faksy można wznowić ręcznie, w zaplanowanym dniu lub o zaplanowanej godzinie.

 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwagi:

  • Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
 2. Kliknij opcje Ustawienia > Ustawienia faksu > Ustawienia faksu analogowego > Wstrzymywanie faksów.

 3. Z menu Tryb wstrzymywania faksów wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Wyłącz
  • Zawsze włączone
  • Ręcznie
  • Zaplanowany
 4. W przypadku wybrania opcji Zaplanowany wykonaj czynności wymienione poniżej:

  1. Kliknij opcję Plan wstrzymywania faksów.

  2. W menu Działanie wybierz opcję Wstrzymaj faksy.

  3. W menu Godzina wybierz godzinę, o której wstrzymane faksy mają zostać wznowione.

  4. W menu Dni wybierz dzień, w którym wstrzymane faksy mają zostać wznowione.

 5. Kliknij przycisk Dodaj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top