Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Tworzenie skrótu do miejsca docelowego faksu za pomocą panelu sterowania drukarki

  1. Na ekranie głównym dotknij opcji Faks, a następnie wprowadź numer faksu.

    Uwaga:  Aby utworzyć grupę numerów faksu, dotknij opcji Następny numer, a następnie wpisz dany numer telefonu.

  2. Dotknij opcji .

  3. Wpisz unikalną nazwę skrótu i dotknij opcji Gotowe.

  4. Sprawdź, czy nazwa skrótu i numer są poprawne, a następnie dotknij opcji OK.

    Uwaga:  Jeśli nazwa lub numer są niepoprawne, dotknij opcji Anuluj i wprowadź dane ponownie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top