Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Przeglądanie dziennika faksów

  1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

    Uwagi:

    • Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
    • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
  2. Kliknij opcję Ustawienia >  Raporty.

  3. Kliknij opcję Dziennik zadań faksowania lub Dziennik wywołań faksu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top