Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Wysyłanie faksów za pomocą komputera

  Dla użytkowników systemu Windows

 1. Otwórz dokument i kliknij kolejno polecenia: Plik > Drukuj.

 2. Wybierz drukarkę i kliknij kolejno Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.

 3. Kliknij kolejno Faks > Włącz faks, a następne wprowadź numer lub numery odbiorcy faksu.

 4. W razie potrzeby skonfiguruj inne ustawienia faksu.

 5. Zastosuj zmiany, a następnie wyślij zadanie faksowania.

 6. Uwagi:

  • Opcja Faksowanie jest dostępna tylko w przypadku sterownika PostScript i uniwersalnego sterownika faksu. Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://support.lexmark.com.
  • Aby korzystać z usługi faksowania ze sterownikiem PostScript, należy ją skonfigurować i włączyć na karcie Konfiguracja.

  Dla użytkowników komputerów Macintosh

 1. Otwórz dokument i wybierz kolejno: File (Plik) > Print (Drukuj).

 2. Wybierz drukarkę.

 3. Wprowadź numer odbiorcy faksu, a następnie w razie potrzeby skonfiguruj inne ustawienia faksu.

 4. Wyślij zadanie faksowania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top