Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Konfigurowanie funkcji Skanuj do komputera

Uwagi:

  • Ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Windows Vista lub nowszym.
  • Upewnij się, że komputer i drukarka są podłączone do tej samej sieci.
  1. Otwórz folder drukarek, a następnie wybierz drukarkę.

    Uwaga:  Jeśli drukarki nie ma na liście, dodaj ją:

  2. Otwórz właściwości drukarki i zmień odpowiednio ustawienia.

  3. Na panelu sterowania dotknij opcji Skanowanie do komputera >  i wybierz odpowiednie ustawienia opcji > Wyślij.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top