Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Lämna tillbaka Lexmark-kassetter för återanvändning eller återvinning

Genom Lexmarks insamlingsprogram kan du lämna tillbaka använda kassetter gratis till Lexmark för återanvändning eller återvinning. Alla kassetter som återlämnas till Lexmark antingen återanvänds eller monteras isär för återvinning. Förpackningarna som kassetterna återlämnas i återvinns också.

    Om du vill lämna tillbaka Lexmark-kassetter för återanvändning eller återvinning gör du följande:

  1. Gå till www.lexmark.com/recycle.

  2. Välj den produkt du vill återvinna.

Var denna artikel användbar?
Top