Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Izvoz ili uvoz konfiguracione datoteke

Možete da izvezete postavke konfiguracije štampača u tekstualnu datoteku, a zatim da uvezete datoteku da biste primenili postavke na druge štampače.

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Sa Embedded Web Server-a kliknite na Izvezi konfiguraciju ili Uvezi konfiguraciju.

 3. Pratite uputstva na ekranu.

 4. Ako štampač podržava aplikacije, uradite sledeće:

  1. Kliknite na Aplikacije > ozaberite aplikaciju > Konfiguriši.

  2. Kliknite na Izvezi ili Uvezi.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top