Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Instalace bezdrátového tiskového serveru

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, jestliže potřebujete získat přístup k desce řadiče nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nastavili; tiskárnu nejprve vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a až poté pokračujte. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 3. Pomocí šroubováku uloženého uvnitř dvířek A sejměte přístupová dvířka k desce řadiče.

  Varování – nebezpečí poškození:  Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé součásti na řídicí desce nebo konektoru, dotkněte se kovového povrchu tiskárny.

 4. Sejměte ochranu desky řadiče.

 5. Otevřete přístupová dvířka portu.

 6. Vyjměte kryt volitelného slotu.

  Poznámka:  Pomocí křížového šroubováku vyšroubujte šroub. Zvedněte kryt a zcela jej sejměte.

 7. Rozbalte bezdrátový tiskový server a poté jej protáhněte volitelným slotem.

 8. Připevněte šrouby.

 9. Připojte bezdrátový tiskový server k desce řadiče.

 10. Nasaďte zpět kryt a poté nasaďte zpět přístupový kryt.

 11. Zapojte napájecí kabel do zásuvky a poté tiskárnu zapněte.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li zabránit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

Byl tento článek užitečný?
Top