Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Připojení tiskárny k bezdrátové síti pomocí Wi‑Fi Protected Setup (WPS)

Než začnete, zkontrolujte následující body:

 • Přístupový bod (bezdrátový směrovač) je certifikován pro metodu WPS nebo je WPS kompatibilní. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.
 • V tiskárně je nainstalován adaptér bezdrátové sítě. Další informace najdete v návodu, který byl dodán s adaptérem.
 • Možnost Aktivní adaptér je nastavena na hodnotu Automaticky. Na domovské obrazovce stiskněte možnost Nastavení > Síť/porty > Přehled sítě > Aktivní adaptér.

  Pomocí metody tlačítek

 1. Na domovské obrazovce vyberte možnost Nastavení > Síť/Porty > Bezdrátová > Wi‑Fi Protected Setup > Spustit metodu pomocí tlačítka.

 2. Postupujte podle pokynů na displeji.

  Pomocí metody s využitím PIN (Personal Identification Number) kódu

 1. Na domovské obrazovce vyberte možnost Nastavení > Síť/porty > Bezdrátová > Wi‑Fi Protected Setup > Spustit metodu pomocí kódu PIN.

 2. Zkopírujte osmimístný PIN kód WPS.

 3. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu přístupového bodu.

  Poznámky:

  • IP adresu zjistíte v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 4. Otevřete nastavení WPS. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.

 5. Zadejte osmimístný PIN kód a uložte změny.

Byl tento článek užitečný?
Top