Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Uvíznutí papíru v brožovací schránce

  1. Otevřete dvířka H a vytáhněte brožovací jednotku.

  2. Vyjměte držák zásobníku se svorkami.

  3. Odstraňte volné svorky.

  4. Vložte držák zásobníku se svorkami, dokud nezaklapne na místo.

  5. Zatlačte brožovací jednotku zpět na místo a zavřete dvířka.

Byl tento článek užitečný?
Top