Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Skenování na jednotku paměti flash

  1. Položte originální dokument do zásobníku podavače ADF nebo na skleněnou plochu skeneru.

  2. Vložte jednotku paměti flash.

  3. Stiskněte tlačítko Skenovat do USB a v případě potřeby upravte nastavení.

    Poznámka:  Pokud se nezobrazí obrazovka jednotky USB, stiskněte možnost Jednotka USB na domovské obrazovce.

  4. Naskenujte dokument.

    Varování – nebezpečí poškození:  Během aktivního tisku, čtení nebo zápisu na paměťové zařízení se nedotýkejte tiskárny ani jednotky flash ve vyznačené oblasti, aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poruše tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top