Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Mrežno odredište je prestalo da funkcioniše ili je nevažeće

Probajte neka od sledećih rešenja:

Proverite da li je štampač povezan na mrežu

Više informacija potražite na stranici Provera mogućnosti povezivanja štampača.

Proverite da li su korisnički akreditivi ispravni
Proverite da li je odredište pravilno konfigurisano
Kontaktirajte sa administratorom
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top