Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Nije moguće pročitati fleš uređaj

RadnjaDaNe

Korak 1

Proverite da štampač nije zauzet obradom drugog zadatka štampe, kopiranja, skeniranja ili faksa.

Da li je štampač spreman?

Pređite na korak 2.

Sačekajte da štampač završi obradu drugog zadatka.

Korak 2

Proverite da li je fleš uređaj podržan. Više informacija potražite u odeljku Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka.

Da li je podržan fleš uređaj?

Pređite na korak 3.

Priključite podržani fleš uređaj.

Korak 3

Uklonite, a zatim priključite fleš uređaj.

Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top