Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Úprava registrace ADF

 1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost Nastavení > Zařízení > Údržba > Nabídka konfigurace > Konfigurace skeneru > Ruční registrace skeneru.

 2. V nabídce Rychlý test tisku se dotkněte tlačítka Start.

 3. Položte stránku rychlého testu tisku na zásobník ADF.

 4. Dotkněte se tlačítka Registrace předního ADF nebo Registrace zadního ADF.

  Poznámky:

  • Zarovnání Registrace předního ADF: Do podavače ADF vložte stránku rychlého testu tisku, potiskem nahoru a krátkou stranou napřed.
  • Zarovnání Registrace zadního ADF: Do podavače ADF vložte stránku rychlého testu tisku, potiskem dolů a krátkou stranou napřed.
 5. V nabídce Rychlý test kopírování se dotkněte tlačítka Start.

 6. Porovnejte stránku rychlého testu kopírování s originálním dokumentem.

  Poznámka:  Pokud se okraje stránky testu liší od originálního dokumentu, srovnejte horizontální nastavení a horní okraj.

 7. Opakujte xref_copy-adf_cs_xref a xref_compare-adf_cs_xref dokud se okraje stránky rychlého testu kopírování co nejlépe neshodují s originálním dokumentem.

Byl tento článek užitečný?
Top