Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Skener ne reaguje

RadnjaDaNe

Korak 1

  1. Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen na štampač i u zidnu utičnicu.

    OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

  2. Kopirajte ili skenirajte dokument.

Da li skener reaguje?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

  1. Proverite da li je štampač uključen.

  2. Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.

  3. Kopirajte ili skenirajte dokument.

Da li skener reaguje?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

  1. Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

  2. Kopirajte ili skenirajte dokument.

Da li skener reaguje?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top