Skip to Content Information Center
Lexmark CX923

Langattoman tulostuspalvelimen asentaminen

HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Jos käsittelet emolevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, sähköiskuvaaran välttämiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto pistorasiasta.

 3. Irrota emolevyn kansi luukun A sisäpuolella olevalla ruuvitaltalla.

  Varoitus – vauriot mahdollisia:  Staattinen sähkö vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia. Kosketa jotain tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat emolevyn osia tai liittimiä.

 4. Irrota emolevyn suojus.

 5. Avaa liitännän luukku.

 6. Irrota lisävarustepaikan kansi.

  Huomautus:  Irrota ruuvi Phillips-ruuvitaltalla. Nosta kantta ja vedä se kokonaan ulos.

 7. Ota langaton tulostuspalvelin pakkauksestaan ja aseta se lisävarustepaikkaan.

 8. Kiinnitä sormiruuvit.

 9. Liitä langaton tulostuspalvelin emolevyyn.

 10. Kiinnitä suojus ja sitten kansi.

 11. Liitä virtajohto pistorasiaan ja kytke tulostimen virta.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi liitä virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top